Vi är glada över att du visar intresse för vår webbplats. För oss är det mycket viktigt att skydda din integritet. Nedan finns mer information om hur vi behandlar dina uppgifter.

Lagring av åtkomstdata i serverloggfiler

Du kan besöka våra webbplatser utan att uppge någon information om dig själv. Vi lagrar endast åtkomstdata i så kallade serverloggfiler, t.ex. namnet på den begärda filen, datum och tid för åtkomst, överförd volym av data och den begärande leverantören. Denna data analyseras endast för att säkerställa att sidan kan fungera utan hinder och för att förbättra vårt erbjudande och tillåter oss inte att dra några slutsatser om din person.

Datainsamling och användning för hantering av avtal och när ett kundkonto öppnas

Vi samlar in personuppgifter om vi får dem frivilligt i relation till din beställning, när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) eller när du öppnar ett kundkonto. Uppgifterna som samlas in är uppenbar från respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller för att behandla avtalen och dina förfrågningar. När avtalet har behandlats fullständigt eller när ditt kundkonto har tagits bort kommer dina uppgifter att blockeras för ytterligare användning och raderas när villkoren för skatteregler och kommersiella lagar har gått ut om du inte uttryckligen samtyckte till att dina uppgifter behandlas vidare eller vi förbehåller oss rätten till ytterligare användning av informationen enligt lagen vilket vi informerar dig om nedan. Ditt kundkonto kan raderas när som helst och detta kan antingen göras genom att du skickar ett meddelande via kontaktuppgifterna nedan eller via en funktion i kundkontot som är avsedd för sådan användning.

Dataöverföring för att sluta ett avtal

För att uppfylla avtalet vidarebefordrar vi dina uppgifter till transportören som har till uppgift att utföra leveransen om och när detta är nödvändigt för leverans av beställda varor. Beroende på vilken leverantör av betalningstjänster du valde under beställningsprocessen vidarebefordrar vi de insamlade uppgifterna för behandling till det kreditinstitut som fått betalningsuppdraget och, vid behov, till de leverantörer av betalningstjänster som fått uppdrag av oss eller till den valda betalningstjänsten. De utvalda leverantörerna av betalningstjänster samlar i viss utsträckning in dessa uppgifter själva om du registrerar ett konto hos dem. I detta fall måste du logga in till leverantören av betalningstjänster med dina inloggningsuppgifter under beställningsprocessen. Integritetspolicyn för respektive leverantör av betaltjänster tillämpas.

Användning av data när du registrerar dig för nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi den nödvändiga och separat tillhandahållna informationen för att regelbundet skicka ditt nyhetsbrev via e-post med ditt samtycke. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna som anges nedan eller via respektive länk i nyhetsbrevet.

Användning av cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika webbplatser. Det är små textfiler som sparas på din enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter din webbläsarsession, dvs. efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionsbaserade cookies). Det finns andra cookies kvar på din enhet som gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Du kan ställa in din webbläsare att du får information om användningen av cookies och kan individuellt besluta om att acceptera cookies eller i vissa fall eller i allmänhet utesluta godkännandet av cookies. Om du inte accepterar dessa cookies kan webbplatsens funktioner begränsas.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics tillämpar metoder som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen, till exempel så kallade ”cookies”, textfiler som är lagrade på din dator. Den information som genereras om din användning av denna webbplats skickas vanligtvis till en Google-server i USA där den lagras. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats kommer IP-adressen att förkortas innan den skickas inom EU:s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och förkortas där. Google konsoliderar inte den anonymiserade IP-adressen som skickas från din webbläsare inom ramen för Google Analytics med annan information från Google.
Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ned och installera ett plugin-program för webbläsaren som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Rätten till information och kontaktuppgifter

Du har rätt till kostnadsfri information om de uppgifter som vi lagrar om dig som person samt, vid behov, rätt till korrigering, inaktivering eller radering av sådana uppgifter. Om du har några frågor angående insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, vid information, korrigering, blockering eller radering av data, samt återkallande eller invändning av viss användning av data kan du kontakta oss direkt via de angivna kontaktuppgifterna i vårt rättsliga meddelande.
Integritetspolicyn tillhandahålls kostnadsfritt från Trusted Shops juridiska textförfattare i samarbete med Wilde Beuger Solmecke Solicitors.