Användning av översättningsprogrammet STAR Transit hänger samman med vårt ansvar för professionella översättningar av hög kvalitet. Alla verktyg används på ett förnuftigt sätt och för att säkerställa kvalitet. Som en av de främsta leverantörerna av språktjänster garanterar vi alltid de bästa resultaten av högsta kvalitet samtidigt som vi använder innovativa och professionella hjälpverktyg, till exempel översättningsprogramvaran STAR Transit.

Tillförlitlig härledning av sammanhang

Textens sammanhang är grundläggande för att härleda och förstå allt innehåll i en översättning av hög kvalitet. Programvaran STAR Transit avstår därför från meningsbaserade databaser och erhåller dokumentets sammanhang. På så vis kan våra specialiserade översättare även härleda komplexa innehåll. Därför elimineras de kvalitetsrisker som kan orsakas av bristande eller felaktiga sammanhang.

Funktionen att länka textavsnitt i både käll- och måldokumentet gör att våra översättare kan se sammanhanget för varje förslag och därmed lättare förstå textens innehåll. Dessutom säkerställer kopplingen av sammanhanget till referensmaterialet att den specialiserade översättaren kan välja de återkommande termer och fraser som är relevanta för respektive sammanhang. Detta gör att uppföljningsprojekten är enhetliga och håller hög kvalitet.

Enhetliga formuleringar tack vare översättningsminne

Översättningsminnet bearbetar och sparar språkkombinationer, samma tekniska termer och fraser som sedan föreslås direkt vid översättningsprocessen. Översättningsminnets funktion kan användas specifikt och effektivt för att säkra terminologin, den hanterar termerna och förutom att säkerställa högsta språklig kvalitet säkerställs även en enhetlig användning av din företagsidentitet.

Tekniken i översättningsminnet i översättningsprogrammet STAR Transit gör även att vi kan automatisera återkommande översättningar för att effektivisera översättningsprocesserna och minska kostnader.

Fördelar som vi delar med dig

 • Kortare faser för marknadsintroduktion av global produktkommunikation
 • Kostnadseffektivitet
 • Bättre kvalitet av översättningsminnet
 • Bearbetning av alla vanliga filformat
 • Hög enhetlighet i terminologi med dynamisk sammanhangskoppling
 • Konkordanssökning av liknande termer och delar av meningar
 • Integrerad webbsökning
 • Konfigurerbar begränsning av textlängder
 • Kvalitetshantering
 • Transparent och tydlig projektadministration
 • Lagarbete i nätverk
 • Integrering i arbetsflödet
 • Stöd för utbytesformat, t.ex. TMX/TBX/XLIFF/MARTIF

Vi säkerställer ditt företags formulering   

Våra översättare och terminologiexperter kan hantera alla ämnes- och företagsspecifika fraser och termer med STAR Transit-översättningsprogramvara på ett specifikt och optimalt sätt. Alla inmatningar av terminologi registreras i en typ av företagsinterna ordlistor och visas interaktivt i var och en av dina översättningar. Detta tillförlitliga verktyg gör även att vi kan hantera din individuella terminologi optimalt och använda den konsekvent. Därmed garanterar vi inte bara en konsekvent kommunikation utan även din företagsidentitet över alla kanaler.

Vi förbättrar din företagsidentitet

Vi är din pålitliga och professionella partner för dina översättningsprojekt. Vi garanterar högsta kvalitet och att du blir helt nöjd med alla dina projekt. Dra nytta av vår erfarenhet och vårt mångsidiga utbud av tjänster. Använd bara vårt kontaktformulär för en första kontakt. Kontakta vårt team så hjälper vi hjärna till med ytterligare information eller individuella råd.

Begär en offert Få en offert inom en timme!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 1. Avsnittet service och språk
 2. Uppladdning av text och kontaktuppgifter
 • Saint Gobain
 • Dekra
 • Minox
 • Accerol Mittal
 • Swepro

Kunder berättar om oss

Medlemmarna i Tilti System har ett mycket starkt kundfokus. Jag har arbetat med dem på olika projekt, på olika språk (italienska, polska, tjeckiska, nederländska, spanska etc.) och varje gång uppvisade de stor flexibilitet när det gäller att snabbt och punktligt leverera översättningar av hög kvalitet.

Leadership Development Manager
Leadership Development Manager ArcelorMittal Europe

Vi berättar om oss

Jag är stolt över vårt team som är professionellt och hängivet och alltid redo att anstränga sig lite extra för att ge utmärkt prestanda. Att sträva efter framsteg är vår nyckel till framgång, vi avancerar genom att använda ny teknik och att göra skräddarsydda lösningar!

Olga
Olga Kundservice, Skandinavien

Kompetensområden