Begär en offert Få en offert inom en timme!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 1. Avsnittet service och språk
 2. Uppladdning av text och kontaktuppgifter
 • Western Union
 • Orafol
 • Accerol Mittal
 • Swepro
 • Saint Gobain

Övertyga med din företagsidentitet och din mycket goda kommunikation genom att använda en konsekvent terminologi och en jämn kvalitet på innehållet i alla kommunikationskanaler. Vår terminologihantering ger möjlighet till ett konsekvent arbete och en mycket hög kvalitet på våra översättningar för att säkerställa att er företagskommunikation lyckas. En effektiv terminologi bidrar också till din företagsidentitets grund och enhetlighet.

Vi strävar efter att uppnå en efter felfri översättningskvalitet och har därför avsett en speciell plats för hanteringen av terminologin.

Säkra din terminologi

Individuella terminologidatabaser och ordlistor

Vårt team med kvalificerade terminologiexperter tar hand om uppdatering och underhåll av enskilda terminologidatabaser och företagsspecifika ordlistor. I den första översättningen integrerar vi, i samarbete med dig, den befintliga terminologin som utökas ytterligare genom att vi lägger till relevanta termer från uppföljningsprojekt till den befintliga databasen.

Pålitliga översättningsminnen och terminologidatabaser

Särskilt vid översättning av tekniska dokument, bruksanvisningar, programvara eller produktkataloger, som ofta har återkommande formulering, rekommenderar vi starkt att använda verktyg  som översättningsminnen tillsammans med terminologidatabaser. Programvara t.ex. SDL Trados, Across Language Server eller Star Transit kan spara textsegment från källtexten och den färdiga översättningen.

Den sparade översättningen av dessa textsegment kallas vanligtvis översättningsminne. I dina efterföljande projekt, när det gäller återkommande formuleringar, får översättaren förslag av översättningsminnet och kommer att fungera som din företagsspecifika ordlista. Användningen av översättningsminnen kan emellertid inte på något sätt jämföras med maskinöversättningar.

Effektivt och konsekvent – om våra översättningsverktyg

Vi använder specialverktyg i översättningsprocessen för att säkerställa kvalitet och terminologi. Dessa översättningsverktyg genererar inte maskinöversättningar men är en stor hjälp för att förbereda och utveckla din individuella terminologihantering. När det gäller uppföljningsprojekt kan din företagsspecifika terminologi enkelt importeras till våra översättningsverktyg och kommer därför att ge enhetlighet i alla dina översättningar. Vi använder även följande Översättningsverktyg för ditt översättningsminne och som en terminologidatabas.

 • SDL Trados
 • SDL Multiterm
 • memoQ
 • Déjà Vu
 • Wordfast
 • Across
 • Transit

Olika krav i relation till din terminologi

Oavsett om det gäller utländska målmarknader eller om produktionen har lagts ut hos ett annat företag finns en stadigt ökande efterfrågan på översättningar i samband med en ökande globalisering som kräver olika språkkombinationer. Expansion av din företagskommunikation ökar komplexiteten i din kommunikationsprocess och kräver mycket stor noggrannhet och effektivitet för att säkerställa en jämn kvalitet

Våra kompetensområden som kvalitativt tillägg

Viktiga tekniska termer, beroende på bransch och målgrupp, måste översättas korrekt och konsekvent i alla dina dokument. Dessutom måste du också överväga en konsekvent implementering av dina företagsinterna termer, som ofta är ett underskattat problem. Interaktionen mellan ett tekniskt perfekt innehåll och konsekvent terminologi har en oerhörd betydelse och även för översättningarnas framgång. Våra specialöversättare och terminologispecialister med målspråket som modersmål tar itu med dessa språkliga utmaningar på ett tillförlitligt sätt och med högsta kvalitet.

Vi säkerställer förmågan att övertyga

Vårt team inkluderar inte bara översättare och specialister utan även redigerare, korrekturläsare, IT-specialister, kvalitetsansvariga och projektledare. Alla medlemmar i vårt företag strävar alltid efter att du ska bli nöjd och implementerar din terminologihantering med högsta standard. Använd vår kontaktformulär eller kontakta oss via telefon, vi hjälper dig gärna.

Språk

 • kinesiska
 • kroatiska
 • danska
 • engelska
 • tjeckiska
 • franska
 • tyska
 • ungerska
 • indonesiska
 • italienska
 • lettiska
 • nederländska
 • norska
 • polska
 • portugisiska
 • rumänska
 • ryska
 • spanska
 • turkiska