Begär en offert Få en offert inom en timme!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 1. Avsnittet service och språk
 2. Uppladdning av text och kontaktuppgifter
 • Swepro
 • Dekra
 • Orafol
 • Thyssen Krupp
 • Saint Gobain

Översättningar inom medicin och läkemedel kräver en hög nivå av specialiserad kunskap, precision, ansvarskänsla och kvalitet. Tilti Multilingual känner till dessa höga krav när det gäller på översättningar inom området medicin. Tack vare vår kompletta uppsättning tjänster och våra kvalificerade specialiserade översättare kan vi hantera dina dokument på ett ansvarsfullt sätt och överför till över 50 olika språk på högsta nivå. Våra specialiserade medicinska översättningar används inom följande områden:

 • Hälso- och sjukvården
 • Medicinteknik
 • Läkemedelsindustrin
 • Laboratorier och forskningsinstitut
 • Biologisk vetenskap
 • Bioteknik
 • Ekologi

Felfri kvalitet för medicinsk perfektion

Inom området medicin är det särskilt viktigt att översättningarna är felfria och tekniskt korrekta. Därför är översättning av bipacksedlar, etiketter eller produktinstruktioner en ansvarsfull uppgift som i slutändan även skyddar patientens hälsa. För medicinska översättningar bör du därför endast vända dig till kvalificerade experter som är väl förtrogna med att bearbeta medicinska texter. Som din professionella språkleverantör garanterar vi dig översättningar på högsta språkliga nivå och absolut ämnesspecifik noggrannhet.

Oavsett om det handlar om den detaljerade föranalysen av dina texter, valet av lämplig specialiserad översättare eller hanteringen av konfidentiell information baseras alla våra översättningsprocesser på kvalitetsstandarderna ISO 9001 och ISO 17100. Våra språkexperter genomgår dessutom regelbundet tester och utvärderingar för att ständigt säkerställa våra höga kvalitetskrav.

Krav

Olika internationella krav och bestämmelser ökar översättningsprocessens komplexitet. Produkternas höga integritet och spårbarhet kräver jämn kvalitet och en djupgående kunskap om bestämmelserna i mållandet.

Läkemedelsindustrin är dessutom under press på grund av ett ökande antal konkurrenter och de mycket högre kraven på kvalitet och även produktens kostnads-nyttoförhållande. En effektiv och snabb behandling av dina dokument och perfekta översättningar anpassade till mållandets bestämmelser och omständigheter sparar inte bara dig arbete utan i slutändan även tid och pengar.

Vanliga översättningstjänster inom området medicin

 • Packsedlar och etiketter
 • Specialartiklar och forskningspublikationer
 • Dokument i samlingsverk
 • Patent och certifikat
 • Medicinska dokument
 • Kliniska rapporter
 • Protokoll
 • Produktbroschyrer
 • Certifierade juridiska och försäkringsdokument
 • Marknadsföringsdokument

Språktjänster med garanterad tillfredsställelse

Alla våra specialiserade översättare är kvalificerade personer med målspråket som modersmål och har djupa kunskaper om mållandets sociala och juridiska omständigheter. Våra tjänster för medicinska översättningar, som garanterar tillförlitliga och perfekta resultat, utförs av våra översättare som har mångårig erfarenhet inom deras respektive specialistområde. Vi är din översättningspartner inom området medicin och läkemedel. Vi arbetar tillförlitligt och korrekt och erbjuder dig översättningar inom läkemedel och medicin på över 50 olika språk, inklusive:

Ökad datasäkerhet inom det medicinska området

Inom det medicinska området är skyddet av konfidentiella uppgifter alltid ett viktigt ämne. Patientuppgifter eller uppgifter från forskning och utveckling är särskilt känsliga. En korrekt dokumentation är emellertid nödvändig när det gäller översättningens kvalitet. För Tilti Multilingual är därför skyddet av dina uppgifter av högsta prioritet. Alla språktjänster omfattas av vår strikta integritetspolicy och sekretessavtal. All hantering av dina dokument skyddas med 256-bitars kryptering. Med vårt projekthanteringsverktyg AGORA® kan vi överföra och hämta alla dokument utan att använda e-post, vilket gör det enkelt och säkert.

Utnyttja våra omfattande medicinska kunskaper

Skulle du vilja ha en medicinsk översättning? Vi står till ditt förfogande varje dag och ger dig gärna råd och stöd avseende alla medicinska områden. Ring oss eller använd vårt kontaktformulär för en första kontakt.

Språk

 • kinesiska
 • kroatiska
 • danska
 • engelska
 • tjeckiska
 • franska
 • tyska
 • ungerska
 • indonesiska
 • italienska
 • lettiska
 • nederländska
 • norska
 • polska
 • portugisiska
 • rumänska
 • ryska
 • spanska
 • turkiska
Nästa

Översättningar av programvara

datorvetenskap och teknik

Läs mer