SDL Trados är ett översättningsprogram för datorstödda översättningar.

Vi använder detta mångsidiga verktyg som ytterligare stöd för översättningar, terminologihantering och ett smidigt flöde i översättningen. Användningen av SDL Trados ska inte förväxlas med maskinöversättningar. Det används bara för att ge en jämn kvalitet. Som en medveten och professionell tjänsteleverantör använder vi alla våra verktyg på ett förnuftigt sätt och kan därmed garantera att du får en hållbar och effektiv ökning av produktivitet och kvalitet.

Översättningsminne och terminologi

Tack vare SDL-programvaruprodukter följer vi din terminologi och får därmed en sammanhängande språkstil i alla dina översättningar. Genom att säkerställa termer och fraser som är återkommande och värdefulla för båda parter i speciella databaser används alltid korrekta tekniska termer i alla översättningar för en enhetlig och professionell företagsformulering. SDL är ett mycket effektivt verktyg som vi också använder som lösning för vår terminologihantering. Tack vare det integrerade systemet med översättningsminne (TMS) kan vi återanvända redan översatta texter i alla dina projekt. På så sätt förbättrar vi inte bara översättningsprocessernas effektivitet utan säkerställer även en jämn kvalitet på ditt innehåll.

Projektledning och transparent lagarbete

SDL Trados Studio förenklar våra interna processer tack vare innovativa funktioner för projekthantering. Därför kan vi också bearbeta stora översättningsprojekt på ett smidigt, öppet och heltäckande sätt. Alla medarbetare som deltar i processen håller alltid reda på och informeras om översättningens aktuella status.

Vårt team med specialiserade översättare kan med detta verktyg arbeta snabbt, effektivt och noggrant. Tack vare SDL Trados har hela projektteamet på Tilti möjlighet att se översättningsminnen, terminologier och andra projektspecifikationer och använda dem på lämpligt sätt i sin översättning. GroupShare-funktionen ger även åtkomst i realtid till alla uppdateringar och bearbetningsstatus och förbättrar inte bara vår produktivitet och innehållets enhetlighet, utan även vår projektledning och interna kommunikation.

Översättningsprogram

Förutom en optimal teamstruktur och en effektiv projektledning, garanterar vi dig hög produktivitet för att säkerställa snabba avslut av projekt. Vi använder den innovativa och självlärande teknologi som finns i SDL som stöd för våra översättningar. Tack vare branschspecifika och kvalitativa översättningsförslag får våra specialiserade översättare en effektiv hjälp i deras arbete och sparar därmed värdefull tid. Vi kan därmed öka vår produktivitet samtidigt som vi uppfyller de högsta kvalitetskraven.

Ditt budskap är viktigt för oss

Vi talar dina kunders språk och ger dig gärna personlig och individuell information om ditt nästa projekt. Använd gärna vårt kontaktformulär för att säkerställa en snabb behandling eller kontakta oss via telefon för professionell rådgivning.

Begär en offert Få en offert inom en timme!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  1. Avsnittet service och språk
  2. Uppladdning av text och kontaktuppgifter
  • Swepro
  • Thyssen Krupp
  • APP
  • Western Union
  • Accerol Mittal

Kunder berättar om oss

Vi har haft ett tillförlitligt förhållande med Tilti sedan år 2008 och vi har alltid kunnat lita på en professionell implementering av våra projekt både med avseende på organisationen och översättningens professionella kvalitet. Tilti översätter ett brett utbud av dokument för oss, från artiklar och informationsblad till intyg och avtal.

Counsel
Counsel Western Union Financial Services

Vi berättar om oss

Att vara med i Tilti-teamet innebär att man har mycket professionella, motiverade och stöttande kollegor. Kontinuerlig utveckling och utbildning säkerställer att de högsta kvalitetsstandarderna uppfylls.

Ilze Kvalitetsansvarig

Kompetensområden