Begär en offert Få en offert inom en timme!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 1. Avsnittet service och språk
 2. Uppladdning av text och kontaktuppgifter
 • Western Union
 • GSK
 • UniCredit
 • Minox
 • Swepro

Förutom omfattande språkkunskaper och en perfekt ortografi kräver också texter och översättningar av högsta kvalitet en nödvändig känslan för struktur och stil. Vår avdelning för korrekturläsningstjänster granskar och korrigerar dina texter och översättningar oavsett om det är marknadsföringsinnehåll, webbplatsinnehåll, avhandlingar eller vetenskapliga dokument.

Helhetsintrycket garanterar textens framgång och vi ger tillförlitligt stöd i detta avseende genom att tillhandahålla en omfattande redigeringstjänst eller slutlig granskning. Det är upp till dig att välja tjänstens omfattning beroende på vad du behöver, från korrekturläsning till tvåspråkig redigering.

Våra framgångsfaktorer

Baserat på vår erfarenhet vet vi exakt vad som är viktigt när det gäller innehåll och stil. När vi överför en text till ett annat språk är tekniska termer, fraser och formspråk av särskild betydelse och därför rekommenderar vi att våra experter utför en ortografisk korrekturläsning eller stilredigering. Vi garanterar dig högsta kvalitet genom att:

Redigera dina originaldokument

När det gäller denna form av korrekturläsning får korrekturläsaren ditt originaldokument och granskar det ingående för att se till att det är felfritt, tekniskt korrekt, konsekvent och välstrukturerat. Målet med tjänsterna för korrekturläsning är att språkligt optimera originaldokumentet och eliminera eventuella missförstånd eller felaktiga formuleringar. Stilen och meddelandet på din text ändras inte.

Tvåspråkig korrekturläsning

Har dina texter redan översatts och du vill säkerställa att översättningen är av samma kvalitet som originaltexten? I sådana fall gör vi en tvåspråkig granskning åt dig. Våra erfarna redigerar jämför noggrant översättningen med källtexten och ser till att samma information och stilistiska nyanser förmedlas. Ett sådant arbete kräver en djupgående förståelse av mållandets språk och kultur och därför görs redigeringen endast av specialiserade översättare med målspråket som modersmål.

Ett starkt team med omfattande erfarenhet

Vårt erfarna team av redigerare består av högt kvalificerade språkexperter med en omfattande stilistisk förståelse för målspråkets uttryck och språkliga detaljer. Alla redigerare är översättare med målspråket som modersmål och är både kulturellt och socialt kopplade till din översättnings målland. Vi har ett globalt expansivt nätverk av professionella, erfarna och pålitliga översättare inom alla våra kompetensområden.

Därför kan våra experter göra noggranna ortografiska korrigeringar, i enlighet med alla språkliga detaljer, av omfattande, komplexa och vetenskapliga innehåll. De tar även stor hänsyn till språkrelevanta detaljer och landsspecifika uttryck för din måltext. För autentiskt innehåll och högsta kvalitet på din översättning.

Tilti Multilingual för felfria resultat

Låt resultaten övertyga dig och lita på våra redigerares långa erfarenhet. Använd vår kontaktformulär för att få en snabb och korrekt granskning av ditt dokument. Kontakta oss gärna för mer information eller frågor om granskning av din text.

Språk

 • kinesiska
 • kroatiska
 • danska
 • engelska
 • tjeckiska
 • franska
 • tyska
 • ungerska
 • indonesiska
 • italienska
 • lettiska
 • nederländska
 • norska
 • polska
 • portugisiska
 • rumänska
 • ryska
 • spanska
 • turkiska

Kunder berättar om oss

Tilti har varit vår pålitliga partner för juridiska specialiserade översättningar sedan år 2008. Oavsett om det är straffregister, aktieoptionsplaner eller domstolsbeslut är översättningarna alltid korrekta och levereras inom de fastställda tidsfristerna. Detsamma gäller också för certifierade översättningar.

Partner
Partner CHSH

Vi berättar om oss

Jag är stolt över vårt team som är professionellt och hängivet och alltid redo att anstränga sig lite extra för att ge utmärkt prestanda. Att sträva efter framsteg är vår nyckel till framgång, vi avancerar genom att använda ny teknik och att göra skräddarsydda lösningar!

Olga
Olga Kundservice, Skandinavien