Begär en offert Få en offert inom en timme!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 1. Avsnittet service och språk
 2. Uppladdning av text och kontaktuppgifter
 • Accerol Mittal
 • Orafol
 • Thyssen Krupp
 • GSK
 • APP

På grund av ett växande globalt nätverk måste juridisk och ekonomisk verksamhet vara tillgänglig över gränserna. Förutom konventionella översättningar till engelska växer även efterfrågan på ytterligare språkkombinationer och certifierade översättningar. Vi är din partner för juridiska översättningar som är tillförlitliga och korrekta. Våra språkkombinationer omfattar över 50 världsspråk.

Höga krav inom ekonomi och juridik

Beroende på land och tillämpningsområde kan juridiska specialtermer variera stort. Att använda rätt terminologi är därför lika viktigt som den djupgående professionella expertisen och en ren avkodning och kodning med hänsyn till mållandet, det rättsliga systemet och tillämpningsområdet. Ökad noggrannhet och tillförlitlighet är betydande egenskaper som våra specialiserade översättare har och av största vikt för juridiska översättningar.

Officiella och juridiska dokument kännetecknas av en speciell språkform. Det krävs juridiska kvalifikationer, professionell utbildning eller många års arbetslivserfarenhet inom rättsområdet för att kunna göra en perfekt överföring av denna juridiska form. Alla våra specialiserade översättare inom detta område är kvalificerade experter med omfattande praktisk erfarenhet och de är därför välbekanta med att hantera juridiska texter.

Det är mycket viktigt att ha en korrekt ortografi och grammatik, liksom en korrekt översättning av specifika juridiska termer och språkliga detaljer vid juridiska översättningar. Därför ska du alltid förlita dig på en expert när det gäller tjänster för översättning av juridiska dokument och känna dig trygg inför fastställda tidsfrister och datum eftersom vi gör vårt arbete diskret, pålitligt och snabbt.

Eftersom vi har en del globala specialiserade översättare som är certifierade och auktoriserade, kan vi också tillhandahålla certifierade översättningar som dessutom intygar översättningens fullständighet och korrekthet. Detta kan bland annat vara viktigt vid översättningar av kontrakt och juridiska avtal.

Terminologi och kvalitet för de högsta kraven

Juridiska begrepp, klausuler och förkortningar bör användas säkert och tillförlitligt i alla dokument. Oavsett om det gäller analys av ditt innehåll, val av översättare, säkring av din terminologi eller hantering av information är alla våra processer certifierade enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och ISO 17100. Våra specialiserade översättare har målspråket som modersmål och är experter inom respektive område. De testas och utvärderas regelbundet. Både när det gäller officiella och juridiska texter görs en grundlig analys av erforderlig terminologi, tillämpningsområde och referensmaterial. Först efter denna grundliga förberedelse startar den faktiska översättningen. Därför kan vi säkerställa översättningar som uppfyller de högsta kraven.

Säkerhet tack vare vår integritetspolicy

Det finns knappast någon annan bransch som arbetar med så mycket känsliga uppgifter som den juridiska sektorn. Kraven på datasäkerhet är därmed oerhört höga och kan utgöra en extra utmaning med avseende på den dagliga verksamheten.

Bara med oss: en hög datasäkerhet är grunden i alla våra översättningsprojekt. Våra system, liksom hela vår e-posttrafik, skyddas med 256-bitars kryptering. Tack vare vårt projekthanteringsverktyg AGORA® kan vi enkelt ladda upp och ladda ned dina konfidentiella dokument utan att använda e-post. Vi använder dessutom strikta sekretessavtal i samarbetet med våra partners.

Din partner för noggrannhet och juridisk säkerhet

Kan vi hjälpa dig med juridiska översättningar? Eller du kanske behöver ytterligare information inom detta område? Använd vårt kontaktformulär för en första kontakt. Eller kontakta oss via telefon så ger vi dig gärna individuella och kostnadsfria råd.

Språk

 • kinesiska
 • kroatiska
 • danska
 • engelska
 • tjeckiska
 • franska
 • tyska
 • ungerska
 • indonesiska
 • italienska
 • lettiska
 • nederländska
 • norska
 • polska
 • portugisiska
 • rumänska
 • ryska
 • spanska
 • turkiska
Nästa

Teknik

med händelseutvecklingen i världen våra översättningar av tekniska dokument

Läs mer